Högkvalitativa köksmaskiner utformad
och utvecklat för dig i Australien"
 
"Som det gamla ordspråket säger: Man får det man betalar för, kvalitet varar livet ut!" - Justin Chellis, Ayr, Queensland.

INTEGRITETSPOLICY

Giltigt datum: 29 maj 2018

 

1. Introduktion

Athena Solutions Pty Ltd med huvudkontor på 4/173-181 Rooks Rd, Vermont VIC 3133, Australien (nedan kallat “Företag”, “ “vi” eller “oss”) samlar in från den enskilda användaren (nedan kallat “du” eller “din”) vissa personuppgifter via webbplatsen https://www.froothie.se (nedan kallad “webbplatsen”). Företaget fungerar som registeransvarig när det gäller dina personuppgifter.
 
Denna integritetspolicy innehåller företagets policyer och förfaranden som reglerar insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter via webbplatsen.

 

2. Ditt samtycke

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Termen “personuppgifter” avser all information relaterat till en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras genom att använda sådan information, och termen “behandling” avser att samla in, lagra, radera, använda och avslöja personuppgifter.
 
I undantagsfall (om det krävs enligt gällande lag) kommer vi att söka ditt uttryckliga samtycke. Vi kan till exempel söka ditt uttryckliga samtycke om vi avser att (1) använda dina personuppgifter för de ändamål som inte anges i denna integritetspolicy, (2) avslöja eller överföra dina personuppgifter till tredje part som inte anges i denna integritetspolicy, (3) samla in känsliga uppgifter från dig, eller (4) väsentligt ändra denna integritetspolicy.
 
Marknadskommunikation. Observera att kommunikation via direktmarknadsföring kommer att levereras till dig först efter att du lämnat ditt uttryckliga samtycke (till exempel genom att fylla i formuläret på vår webbplats att du vill “prenumerera på våra nyhetsbrev”). Du har när som helst rätten att välja bort direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev) genom att klicka på länken “avsluta prenumeration” som finns i någon marknadsföringskommunikation som skickas till dig eller genom att kontakta oss på [email protected]
 

3. Typer av insamlade personuppgifter

Observera att vi överensstämmer med principerna för minimering av uppgifter. Vi samlar in och behandlar endast minimal mängd personuppgifter som är nödvändiga för att utföra de operationer som begärs av dig. Vi försöker att inte samla några personuppgifter från dig som inte är absolut nödvändiga för att utföra den begärda verksamheten eller för att driva våra legitima affärsintressen.
 
 • När du registrerar ett användarkonto på webbplatsen samlar vi in din e-postadress och ditt lösenord.
 • När du köper produkter via webbplatsen samlar vi in följande personuppgifter:
   
  • 1. Ditt förnamn;
  • 2. Ditt efternamn;
  • 3. Din e-postadress;
  • 4. Ditt telefonnummer;
  • 5. Ditt företagsnamn (valfritt);
  • 6. Din adress;
  • 7. Din betalningsinformation; och
  • 8. Ditt momsregistreringsnummer (tillval).
 • Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev genom att använda funktionen “Prenumerera på våra nyhetsbrev” på webbplatsen så samlar vi din e-postadress. Observera att du genom att lämna in formuläret för nyhetsbrev, ger du oss ditt uttryckliga samtycke till att skicka våra nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.
 • När du fyller i en av kontaktformulären på webbplatsen samlar vi vin följande personuppgifter från dig:
   
  • 1. Ditt namn;
  • 2. Din e-postadress;
  • 3. Ditt telefonnummer; och
  • 4. Annan information som du kan besluta att ge oss.
 • När du fyller i formuläret för garantiregistrering samlar vi in följande personuppgifter från dig:
   
  • 1. Ditt förnamn;
  • 2. Ditt efternamn;
  • 3. Din e-postadress;
  • 4. Din adress; och/li>
  • 5. Ditt beställningsnummer.
 • När du registrerar ett affiliatekonto på webbplatsen samlar vi in följande personuppgifter från dig:
   
  • 1. Ditt förnamn;
  • 2. Ditt efternamn;
  • 3. Din e-postadress;
  • 4. Ditt lösenord;
  • 5. Din adress;
  • 6. Ditt telefonnummer;
  • 7. Ditt faxnummer; och
 • När du besöker webbplatsen kan vi samla in din IP-adress.
 
Känsliga uppgifter. Om inte annat anges i denna integritetspolicy samlar vi inte in några känsliga uppgifter från dig, till exempel information angående din hälsa, åsikter om religiösa och politiska tron, etniskt ursprung, medlemskap i en professionell eller branschorganisation, eller information om din sexuella läggning.

 

4. Syftet med insamling av personuppgifter

Vi respekterar principerna för dataskydd och använder endast dina personuppgifter för att (1) svara på dina frågor och förfrågningar, (2) behandla och leverera dina beställningar, (3) informera dig angående viktiga uppdateringar angående dina beställningar, (4) tillhandahålla garantitjänster, (5) förhindra bedrägligt beteende, och (6) förbättra vår verksamhet. De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är (1) säkerställande av avtalets utförande och (2) eftersträva våra legitima affärsintressen.
 
De personuppgifter som du lämnar för att prenumerera på våra nyhetsbrev kommer att användas för att leverera våra nyhetsbrev och förse dig med annonser av produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.
 
De personuppgifter som du lämnar via ett utav våra kontaktformulär som finns tillgängliga på webbplatsen kommer att användas för att ge dig den begärda informationen och utföra andra operationer som du uttryckligen begärt.
 
IP-adressen kommer endast att användas för analys av webbplatser.

 

5. Icke-personliga uppgifter samlade av oss

Vi kan samla in icke-personlig webbanalysdata, såsom webbläsartyper, operativsystem och webbadresser till webbplatsen som klickas på och från vår webbplats, för att analysera vilken typ av användare som besöker webbplatsen, hur de hittade det, hur länge de stannar, från vilka andra webbplatser de hamnar på vår webbplats, vilka sidor de tittar på, till vilka andra webbplatser de går till från vår webbplats.
 
Aggregerade uppgifter. Om din icke-personliga uppgifter kombineras med vissa delar av dina personuppgifter på ett sätt som gör det möjligt för oss att identifiera dig, behandlar vi sådana aggregerade uppgifter som personuppgifter.

 

6. Användning av personuppgifter för personalledning

Om du ansöker om att arbeta med oss, ber vi dig att ge oss dina personuppgifter som gör det möjligt för oss att skapa och hantera din HR-profil, bedöma din lämplighet för respektive position och låta oss följa de administrativa och juridiska skyldigheter. Användningen av dina personuppgifter för personalledning är föremål för denna integritetspolicy och andra avtal som ingåtts mellan dig och oss.
 
Typer av personuppgifter. Vi kan samla in ditt fullständiga namn, adress, e-postadress, personnummer och en kopia av ditt ID-kort, dina bankuppgifter och annan information som kan vara nödvändigt för avtalsenliga ändamål eller enligt gällande lag.
 
Känsliga uppgifter. Om det behövs kan vi behöva be dig att ge oss några av dina känsliga uppgifter (t.ex. hälsoinformation, biometriska uppgifter och medlemskap i en professionell eller branschorganisation). Observera att vi endast kommer att samla in sådana känsliga uppgifter om sådan information är absolut nödvändig för att uppfylla våra legitima intressen och först efter att du har uttryckt ditt samtycke.
 
Syftet med personuppgifter. Vi samlar och behandlar dina personuppgifter endast för legitima HR-ändamål, till exempel för att underlätta anställningen eller andra avtalsförhållanden. Vi kan även använda dina personuppgifter för att driva våra legitima affärsintressen, till exempel för att förhindra bedrägeri, administrativa ändamål eller rapportera potentiella brott. Vi använder inte dina personuppgifter för de ändamål som överträtts av dina egna intressen.
 
Avslöjande och vidarebefordran av personuppgifter.Vi kan avslöja dina personuppgifter till tredje part om vi är lagligen skyldiga att göra det eller där vi behöver följa våra avtalsförpliktelser till dig. Vi kan till exempel behöva vidarebefordra vissa personuppgifter till vår betalningsleverantör för att betala dig för de tillhandahållna tjänsterna. Om det behövs kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till andra koncernföretag. Vänligen observera att vissa tredje parter kan vara placerade utanför den jurisdiktion där du bor. Om du är bosatt i EES kan dina personuppgifter vidarebefordras till ett företag utanför EES. Vi vidarebefordrar dina personuppgifter utanför EES om vi kan säkerställa en adekvat skyddsnivå som överensstämmer med denna integritetspolicy.
 
Säkerhetsåtgärder. Dina personuppgifter är föremål för säkerhetsåtgärderna som beskriv i avsnitt 7 i denna integritetspolicy.
 
Dina rättigheter angående dina personuppgifter. Du kan utöva dina rättigheter angående dina personuppgifter, till exempel att komma åt, ändra och radera dina personuppgifter genom att följa anvisningarna som beskrivs i avsnitt 9 i denna integritetspolicy.
 
Lagringsperiod för uppgifter. Dina personuppgifter lagras endast av oss så länge som det är nödvändigt för personalledningen eller så länge det krävs enligt gällande lag. Så fort dina personuppgifter inte längre är nödvändiga, tar vi omedelbart bort dem.

 

7. Skydd av personuppgifter

Vi distribuerar verktyg och organisatoriska åtgärder för informationssäkerhet, inklusive, men inte begränsat till, säkrade nätverk, kryptering och begränsad tillgång till personuppgifter av vår personal, för att skydda dina personuppgifter. Vi anstränger oss rimligen för att upprätthålla säkerheten för och förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst och ändring av dina personuppgifter. Observera dock att på grund av de inneboende riskerna med att använda internet, kan vi inte vara ansvariga för någon förstörelse, förlust, läckage och förfalskning av personuppgifter som orsakas av omständigheter utanför vår rimliga kontroll.
 
Vid överträdelse av personuppgifter kommer vi att informera den berörda dataskyddsmyndigheten utan onödigt dröjsmål och omedelbart vidta rimliga åtfärder för att mildra överträdelsen, enligt vad som anges i gällande lag. Observera att du är ensam ansvarig för att surfa på webbplatsen och kommunicera med oss genom att använda en säker interetanslutning.

 

8. Tredje parts tillgång till dina personuppgifter

 
Dina personuppgifter kan nås av tredje part som utför tjänster på våra vägnar, till exempel:
 
 • Vår leverantör av värdtjänster Nexcess;
 • Våra leverantörer av nyhetsbrev Mailchimp och SendGrid;
 • Våra webbanalysleverantörer Google Analytics, CrazyEgg
 • Vår logistikleverantör Shipwire;
 • Vår leverantör av chattgränssnitt LiveChat;
 • Vår annonspartner Facebook, Google Adwords; och
 • Vår kundsupportpartner Gmail.
 
Vi försäkrar att sådana tredje parter garanterar en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som överensstämmer med denna integritetspolicy.
 
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och avser inte att göra det i framtiden.
 
I vissa fall, om det krävs enligt gällande lag, kan vi svara på förfrågningar från myndigheter och lämna information om webbplatsens användare i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå mål av allmänt intresse, såsom nationell säkerhet eller brottsbekämpning.
 
Om företaget säljs helt eller delvis kan företaget också lämna dina personuppgifter till en köpare eller en annan enhet.
 
Med de undantag som anges i detta avsnitt 8, avslöjar eller överför du inte dina personuppgifter till tredje part.
 
Överföring av personuppgifter utanför EES. Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vänligen notera att vissa av de tjänstleverantörer som vi samarbetar med kan vara belägna utanför EES. Således kan vi behöva överföra dina personuppgifter utanför EES. Om en sådan överföring sker, kommer vi att se till att den tredje part som mottar dina personuppgifter kan garantera en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som överensstämmer med denna integritetspolicy.

 

9. Din rätt till dina personuppgifter

Vi ger dig möjlighet att utöva följande rättigheter avseende dina personuppgifter:
 
 • Få en kopia av dina personuppgifter som vi lagrar;
 • Ta bort dina personuppgifter från våra system;
 • Invända och begränsa behandling av dina personuppgifter;
 • Dra tillbaka ditt samtycke; eller
 • Behandla ditt klagomål.
 
Om du vill utöva dina rättigheter som anges ovan kan du skicka ett mail till följande e-postadress: [email protected] Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt, men senast inom 2 veckor.
 
Lämna ett klagomål.Om du vill lämna ett klagomål angående hur dina personuppgifter hanteras av oss ber vi dig att vänligen kontakta oss först. Efter att du har kontaktat oss kommer vi att undersöka ditt klagomål och ge dig vårt svar så snart som möjligt. Om du är bosatt i EU och du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål har du rätt att lämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.
Barnens integritet. Personer under 18 år ska inte ha åtkomst till webbplatsen. Om en person under 18 år har lämnat personuppgifter utan en förälders eller vårdnadshavare samtycke i förväg, kan föräldern eller vårdnadshavaren kontakta oss och be oss att förstöra den personliga information.
 

 

10. Lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer att behållas så länge som det behövs för att tillhandahålla den begärda tjänsten eller så länge som det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen (t.ex. redovisningsändamål) under en tidsperiod som anges i gällande lag. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga tar vi omedelbart bort dem från våra system.

 

11. Länkar från tredje part

Webbplatsen kan innehålla länkar från tredje part till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga på något sätt för sekretesspraxis för dessa webbplatser och denna integritetspolicy gäller inte dem.

 

12. Cookies

Om Cookies. Webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten datafil som består av bokstäver och siffror. När du besöker en webbplats kan webbplatsen sända en cookie till din webbläsare. Därefter kan din webbläsare lagra cookies på ditt datorsystem. Huvudsyftet med cookies är att tillåta en webbplats att känna igen din enhet.
 
Det finns två typer av cookies, nämligen (1) persistent (permanenta) cookies, som förblir giltiga fram till deras utgångsdatum, såvida de inte tas bort av användaren före det datumet och (2) session (temporära) cookies , som lagras i webbläsare och förblir giltiga tills webbläsaren stängs.
 
Cookies innehåller vanligtvis inga personuppgifter. Personuppgifter som lagras av oss kan emellertid kopplas till informationen som lagras i och erhållits från cookies. Webbservrar kan använda cookies för att: (1) identifiera och spåra användare medan de navigerar oss genom olika sidor på en webbplats; och (2) identifiera användare som återvänder till en webbplats.
 
Vilka cookies använder vi? Vi använder både persistent och session cookies, inklusive, men inte begränsat till, följande cookies: BIGipServer#, ASP.NET_SessionId, __AntiXsrfToken, __cfduid, CookieConsent, f5_cspm, __livechat, __livechat_lastvisit, 3rdparty, recent_window, _ga, _gid, _gat, xuid, ul_cb/sync, CMID, CMPS, CMPRO, CMST, CMDD, CMSC, rum, __adroll, IDE, ads/ga-audiences, w/1.0/sd, KRTBCOOKIE_#, PUBMDCID, ck1, #.gif, t_gid, GPS, __lc_mcid, __lc_mcst, SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKI, SC_ANALYTICS_SESSION_COOK, cm/index/out, cm/n/out och cm/triplelift/out.
 
Avvisa cookies. Om du inte godkänner vår användning av cookies måste du antingen (1) avbryta din användning av webbplatsen eller (2) ställa in din webbläsare till att avvisa cookies. Observera att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar korrekt utan cookies. Om du vill ställa in din webbläsare till att avvisa cookies, vänligen läs din webbläsares hjälpinformation eller besökhttps://www.aboutcookies.org. för mer information.
 
Google Analytics. Vi använder Google Analytics för att analysera din användning av webbplatsen. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsen med hjälp av cookies. Informationen som genereras av Google Analytics i förhållande till webbplatsen används för att skapa rapporten om användningen av webbplatsen. Vi kan använda följande annonsfunktioner från Google Analytics: 1 (1) Remarketing med hjälp av Google Analytics; (2) Google Display Network Impression Reporting; (3) Google Analytics demografi- och intressedata ; och (4) Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data via annonscookies och identifierare.
 
Avvisa Google Analytics. Om du vill avvisa annonsfunktioner från Google Analytics kan du göra det genom annonsinställningar, annonsinställningar för mobilappar eller andra tillgängliga medel. Du kan också installera en webbläsare för avvisning av Google Analytics, tillgängligt påhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

 

13. Ändring av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy då och då genom att lägga upp en ändrad version på webbplatsen och ange ett effektivt datum högst upp i integritetspolicyn. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ha lagt upp en sådan ändrad version kommer att utgöra din bekräftelse av ändringarna och ditt samtycke att följa och vara bunden till den ändrade integritetspolicyn. Vänligen granska denna integritetspolicy regelbundet för att vara medveten om några nya ändringar.
 
Term och uppsägning. Denna integritetspolicy träder i kraft på det datum som anges högst upp i integritetspolicyn och är giltigt till det upphör eller ändras av oss.

 

14. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller problem angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta företaget via e-post på[email protected] eller skriv till följande adress:

Athena Solutions Pty Ltd

4/173-181 Rooks Rd

Vermont VIC 3133

Australia

 

15. Senast ändrad

Denna integritetspolicy var senast ändrad den 29 maj 2018.

Copyright Athena Solutions Pty Ltd

Stolt leverantör av Optimum-serien i Sverige.

PayPal Logo

contact info

 • Athena Solutions Pty Ltd – Froothie (SE)
  Unit 1/ 24, London Drive,
  Bayswater VIC 3153,
  Australia
 • Momsregistreringsnummer : SE502076836101
  Kundservice : [email protected]
  telefonnummer : 010-8848195

INSTAGRAM